Endret: 18 okt 2016     Opprettet: 27 mai 2014

Bortkjøring av avfall

Styret har bestilt en avfallscontainer for benyttelse av beboere i Lillogata 3.

Container er bestilt fra 02.06 fra kl 08.00 til 04.06 kl 15.00.

Her kan man kaste det som ellers fyller opp boden. Det er ikke anledning til å kaste EL-avfall eller andre typer spesialavfal eller miljøfarlig avfall (Produkter som inneholder helse- pg miljøfarlige stoffer, som maling plumbo osv). Er du i tvil om noe er farlig avfall, leverer du det til renovasjonsetaten.

Skulle EL-avfall eller annet farlig avfall kastes i conterineren vil borettslaget bli bøtlagt (som igjen kan føre til høyere husleie).

Containeren er fra Norsk Gjenvinning og settes utenfor 3D.

Styret