Endret: 18 okt 2016     Opprettet: 4 nov 2014

Eierskifte GETs TV-bokser

Ved eierskifte kan beboer avtale med ny eier at han/hun overtar utstyret dersom ny eier ønsker dette og ikke er i besittelse av eget GET utstyr fra tidligere bosted.

Beboer må da huske å få omregistrert utstyret for å ikke bli økonomisk ansvarlig ved bestilling av film, ekstra kanaler, ødelagt utstyr etc.

Utstyr kan omregistreres her: http://www.get.no/kundeservice/kontakt/flytting

(eller ring 02123)

Dersom det ikke er ønskelig å omregistere utstyret, kan beboer si opp sin private avtale via telefon eller linken over. Beboer får da tilsendt returslipp og kan levere utstyret på Posten. Ny beboer kan da melde flytting og ta med utstyr fra tidligere bosted eller ringe 02123 (eller get.no ) og få tilsendt nytt utstyr.

Ellers kan GETs servicesenter i Maridalsveien 323 være behjelpelig med overføring/innlevering/utlevering av utstyr dersom det er ønskelig med personlig oppmøte.