Endret: 18 okt 2016     Opprettet: 29 aug 2012

Get blir ny leverandør av TV- og bredbåndstjenester

Fra 27. september vil Get levere TV- og bredbåndstjenester til Elvesiden borettslag.

Etter en lengre prosess der styret vurderte forskjellige leverandører, ble det i sommer besluttet å inngå en kontrakt med Get på leveranse av TV- og bredbåndtjenester.

-Get er en stor markedsaktør – og har en finansiell plattform som skal sikre kontinuitet i leveransene av TV og bredbåndstjenester - og yte god kundeservice. Dette har vært viktig for styret i vurderingen av de ulike alternativene, sier styreleder Frode Christiansen.

Dagens leverandør, OpenNet, vil levere tv- og bredbåndsignaler fram til Get overtar ansvaret for disse leveransene 27. september.

Dagens dekodere og rutere må byttes ut med Get sitt utstyr, men når og hvordan dette skal gjennomføres vil Get og styret informere om i løpet av kort tid.