Endret: 18 okt 2016     Opprettet: 17 feb 2011

Inntregning av smeltevann i boder

Det er tidligere utført arbeid i vår garasjekjeller for å unngå at smeltevann fra biler renner inn i boder. Det ble den gang foretatt et utvalg av antatt problemområder for utbedring. Etter en ny befaring vil ytterligere parkeringsplasser bli utbedret.

Problem knyttet til vanninntregning i boder har gjort seg gjeldene på de parkeringsplasser som har et svakt heller gulv inn mot bod. Dette har gjort at smeltevann i noen tilfeller har blitt ledet inn mot boder og trengt inn i disse. Dette er tidligere løst ved å slisse et spor i betongen samt kjernebore et hull for å drenere bort vannet. Styret har bedt om at samtlige parkeringsplasser med tilhørende bod skal utbedres med tidligere brukt metode. Dette er under planlegging, tidspunkt for gjennomføring er foreløpig ukjent. Arbeid vil bli varslet i forkant.

Arbeidet er nå i all hovedsak utført.