Endret: 18 okt 2016     Opprettet: 23 des 2010

Kameraovervåking

Kameraovervåkingsutstyr i borettslaget er nå ferdig installert og satt i drift.

Installasjon av utstyr for kameraovervåking vil være et godt tiltak som både vil ha en preventiv effekt i forhold til uønskede hendelser i borettslaget, og det vil gi oss en mulighet for å identifisere eventuelle gjerningsmenn etter fremtidige tilfeller av vandalisme eller innbrudd.

Tilgang til billedmaterialet fra kameraene er begrenset til enkelte medlemmer av styret, og lagring av historisk informasjon er i henhold til gjeldende lover og regler.

Dersom beboere opplever innbrudd eller lignende fremover er det viktig at styret får beskjed så raskt som mulig. Styret kan da gå gjennom opptak fra kameraene slik at gjerningsmenn kan identifiseres. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at opptak ifølge norsk lov kun kan overleveres til Politiet. Det er derfor også viktig at alle slike forhold anmeldes.