Endret: 18 okt 2016     Opprettet: 30 okt 2011

Ny renteendring på lån

Styret har mottatt informasjon fra borettslagets bankforbindelse angående ny renteendring. For beboere med fellesgjeld betyr det at kapitalkostnadene blir justert på husleiene fra og med desember.

"Med bakgrunn i utviklingen i pengemarkedet, har vi besluttet å øke våre rentesatser på sparing og lån. Rentesatsen er økt med 0,25 prosentpoeng til p.t. 4,15 % p.a., effektivt 4,22 % p.a."