Endret: 18 okt 2016     Opprettet: 31 jul 2014

Problemer med varmtvann

I oppgang D er det for tiden problemer med varmtvannet. Styret har vært i kontankt med Andenæs AS. Andenæs mener problemet kan skyldes en defekt magnetventil.

Arbeidet med å utbedre denne feilen er i gang. Styret håper feilen vil være rettet før helgen. Skulle det være lang leveringstid på slike ventiler kan feilen vedvare ut i neste uke.

Styret