Endret: 18 okt 2016     Opprettet: 15 nov 2010

Temperatur på varmtvannet [Løst]

Etter planlagt avkobling av varmtvannet fra Hafslund på slutten av sommeren ble det tilkalt hjelp fra leverandøren av fjernvarme og de som vi har serviceavtale med på sekundærsiden (vår side) på fjernvarmeanlegget vi har. Etter etter dette ble temperaturen regulert for tregt når det ble tappet mer varmtvann.

Det ble arrangert flere møter med henholdsvis leverandøren av fjernvarme og de som vi har serviceavtale med på sekundærsiden. Dessverre var det uenigheter mellom de forskjellige aktørene som var hos oss. Vi har også inntrykk av at minst et par manglet kompetansen de trengte for å gjøre en korrekt vurdering.

Noen som kom på vegne av Hafslund påsto at vi hadde feil inne på anlegget vårt som vi måtte ordne før det var noen vits at de skulle gjøre noe med sin del. Grundig gjennomgang har vist at dette var feilaktig og bare trenerte saken.

Saken ble først løst da vi fikk besøk av folk som hadde Hafslund på arbeidsuniformen i samme møte som vår serviceleverandør. Dette møtet var 6. oktober. Reguleringen ble rett ca 8. oktober 2010.