Endret: 18 okt 2016     Opprettet: 15 nov 2010

Utbedring av vinduer

I forbindelse med 1-årsbefaring i Elvesiden ble det avdekket problem med vinduer i del leiligheter. Problemene er knyttet til topphengslede vinduer. Ved vasking av denne type vinduer skal de kunne snus helt rundt, og de skal da kunne låses i vaskeposisjon. Imidlertid så er det avdekket at det i noen leiligheter ikke er mulig å snu vinduene langt nok for å kunne låse dem i vaskeposisjon.

Styret har tidligere sendt ut informasjon om problemer knyttet til vinduer som ikke kan låses i vaskeposisjon.

Tilbakemeldingene som mottatt fra beboerne er videresendt til AF som en samlet reklamasjon for hele borettslaget.

AF har gitt styret informasjon om at det vil være en noe omfattende prosess for å rette opp problemet. Det er nødvendig med bruk av lift, og vinterstid er dette noe problematisk med snø, is og kaldt vær. Styret vil holde kontakten med AF angående videre tidsplan, og oppdatere med ny status så fort vi vet noe mer konkret.

Det er fortsatt ca 20 leiligheter som ikke har meldt tilbake til styret om de har problemer med vinduene eller ikke. Styret ber igjen om at alle som ikke har svart om å sjekke sine vinduer og deretter sende informasjon til styret. Tilbakemelding kan sendes på e-post til elvesiden@styrerommet.net merket ”Vinduer”