Endret: 18 okt 2016     Opprettet: 15 nov 2010

Utvikling av byggeprosjektet på tomta til Idun

Utbygger og borettslaget har søkt å ha en konstruktiv dialog underveis i byggearbeidet. Borettslaget har underveis fått tilsendt informasjon som har blitt hengt opp i oppgangene. Det har vært et informasjonsmøte på brakkeriggen 22. september i tillegg til noe utveksling av epost. Det var interessant å ha beboere fra Lillogata 5 tilstede på dette møtet siden de hadde erfaring med å bo i nærheten av et byggeprosjekt.

Som følge av støv ble det satt opp en 'snøkanon' som blåste vann over anlegget.

Det ble et møte med utbygger tirsdag 16. november i etterkant av brudd på dispensasjonen de hadde fått fra støyforskriften. Det ble da fra utbygger sin side presisert at alle som jobbet på anlegget hadde fått opplæring i rammene for det arbeidet de kunne gjøre også med tanke på støy og tilhørende klokkeslett og at de skulle gå gjennom dette på nytt i etterkant av møtet. Det var her snakk om menneskelig svikt hos de som var involvert. Fra borettslaget sin side ble det presisert at de avvikene de hadde fra dispensasjonen førte til reelle problemer hos de som bodde i borettslaget både for de som har avvikende og normal søvnmønster i forhold til skiftarbeid eller mer normal arbeidstid.

Fremdriften går som planlagt og etter vår hovedfremdriftsplan på prosjektet. Rivingen er ferdig og grunnarbeider skal starte opp i dag ihht vår plan. Det vil bli særdeles lite sprengning da det viser at det er lite fjell. Mulig det vil bli noe pigging inn mot spunten(Men dette skal skje på gitte tidspunkter om det blir nødvendig). AF rigger i disse dager en ny vei inn til prosjektet(helt i sør enden av tomten mot legesenteret). Denne vil bli brukt som vei inn til prosjektet likt med innkjøringen helt nederst i gata.

Betongarbeidene vil starte opp nå i desember. 2 stk kraner rigges i des/jan og selve råbygget/kjelleren vil pågå frem mot sommeren 2011.

I forbindelse med sprengning har noen leiligheter som vender mot Lillogata og stedet det skulle sprenges hatt en befaring i forkant. Dette var nødvendig for å kunne dokumentere eventuelle setningsskader som følge av rystelsene. Det ble også gjort målinger i kjelleren.

Hvis Lillogata blir svært skitten som følge av bygningsarbeidet skal utbygger vaske denne.