Endret: 18 okt 2016     Opprettet: 6 jul 2015

Varsel om renteendring

NYTT VARSEL OM RENTEENDRING FRA 10.08.15

Styret har fått varsel fra OBOS banken om at de

for å tilpasse seg endrede markedsvilkår, har

besluttet å redusere sine rentesatser.

Ny rente = 2,500 % med effektiv rente = 2,530 %.

Renteendringen gjelder fra 10.08.15.