18 okt 2019

Bestilling av nøkler

Nøkkel til leiligheten bestilles via elvesiden@styrerommet.net

Send ved nøkkelnummeret som er gravert på siden, beboernavn og adresse. 

Nøkkelen vil bli tilsendt beboer fra DormaKaba. Faktura sendes på e-post til beboer fra borettslaget. 

Pris på nøkkel er pr. 2019 satt til 900,-.

Vi oppfordrer alle beboere til å ta godt vare på nøklene.