31 okt 2018

Brannfarlig gass (Grill) og oppbevaring av dette

§5 Brannfarlig gass kategori 1 og 2 skal ikke oppbevares i kjeller eller annet rom under terreng eller på loft.

Brannfarlig gass kategori 1:

Gass som ved 20 grader og standard trykk på 101,3 kPa:

A: Kan antennes i en blanding på 13% eller mindre luft; eller
B: har eksplosjonsområde i luft på minst 12 prosentpoeng uavhengig av nedre eksplosjonsgrense, tilsvarende GHS kategori 1.

Brannfarlig gass kategori 2: 

Gass som har et eksplosjonsområde i luft 20 grader og standard trykk på 101,3 kPa og ikke er brannfarlig gass, katergori 1.