29 nov 2018

Brannøvelse: Svak lyd?

Vi trenger tilbakemelding på hvilke varslere dette gjelder

Det gjøres via et nummerert system. Hver varsler befinner seg i taket i gangen utenfor døren deres. På alarmen er det notert et nummer. 


Ta et bilde og send det inn til oss.

Eller noter følgende:
1. Nummer som er påført varsleren
2. Hvilken blokk/opg.
3. Hvilken etg.