18 nov 2019

Brannvernuke 2019

Vi gjennomfører brannvernuke fra 18.november 2019, for å få opp fokus på brannvern hos beboere. Onsdag 27. november gjennomføres en brannøvelse kl 17.00, og vi oppfordrer beboere til å være tilstede i leiligheten når dette gjennomføres. Styret trenger tilbakemeldinger fra beboere om brannvarslingen kan høres i så mange leiligheter som mulig.