29 mai 2018

Container

Bortkjøring av avfall 
I anledning at våren er i anmarsj har styret bestilt en 
avfallscontainer for benyttelse av beboere i Lillogata 3. Her kan 
man kaste det som ellers fyller opp boden. Containeren vil være 
tilgjengelig: 
Mandag 4. juni til onsdag 6. juni 
Det er ikke tillatt å kaste følgende i container: 
 Hvitevarer (kjøleskap, komfyrer etc.)
 El-avfall (alt med en ledning er ikke tillatt)
 Farlig avfall (Maling, løsemidler, brennbar veske, 
batterier, lysrør etc.) 
 Stort byggesøppel (f.eks. fra oppussing) 
Styret ber alle overholde begrensningen i hva slags type avfall 
som kan kastes.