15 aug 2018

Informasjon angående individuell strømmåling

Les dette hvis du opplever problemer angående bytte av strømleverandør

Hvis du opplever problemer angående bytte av strøm kan dette være fordi Hafslund ikke har fått lagt inn din nye måler i sine systemer. 

Ta først kontakt med din nye strømleverandør, dette er en leverandør du selv velger da vi nå er over på individuelle strømavtaler. 

Hvis de ikke finner noe informasjon om din måler kan du gjøre følgene:

1. Sjekk målerID som du finner i strømskapet. Dette skapet finner du i din oppgang, enten i etasjen din, etasjer under deg eller over.

2. Ring Hafslund, denne er ofte den mest effektive. Forklar at borettslaget har gått over til individuell avtale om strøm og at det er installert nye målere. Fortell da også at din nye leverandør ikke finner målerIDen din. Hafslund vil da ta tak i dette og du kan be om å få tilsendt dette på epost. 

3. Når du har mottatt ID tar du kontakt med strømselskapet ditt igjen og gir dem korrekt informasjon du nå har fått av Hafslund.