4 okt 2018

Ingen varme

Styre er i kontakt med rørlegger for kontroll da det er mangel på varme hos flere i borettslaget.