Kontaktpersoner i boligselskapet

Bilde av Bjørn Arild Bakken

Bjørn Arild Bakken

Rolle: Leder
Bilde av Stig Roar Bjørnsgard

Stig Roar Bjørnsgard

Rolle: Nestleder
Bilde av Sondre Eng Henriksen

Sondre Eng Henriksen

Rolle: Styremedlem
Bilde av Noa Linstad

Noa Linstad

Rolle: Styremedlem
Bilde av Marta Melby

Marta Melby

Rolle: Styremedlem
Bilde av Marianne Kufaas Sæterhaug

Marianne Kufaas Sæterhaug

Rolle: Varamedlem
Bilde av Svein Søgnen

Svein Søgnen

Rolle: Varamedlem
;