Kontaktpersoner i boligselskapet

Bilde av Katrine Syvertsen

Katrine Syvertsen

Rolle: Leder
Bilde av Stig Roar Bjørnsgard

Stig Roar Bjørnsgard

Rolle: Nestleder
Bilde av Turid Marie Sundet

Turid Marie Sundet

Rolle: Styremedlem
Bilde av Marta Melby

Marta Melby

Rolle: Styremedlem
Bilde av Svein Søgnen

Svein Søgnen

Rolle: Varamedlem
;