15 sep 2016

La nøkler til vann og radiatorskap stå i døren

Styret minner om viktigheten at nøkler til fordelerskap til radiator og vann blir stående fast i skapdørene. Dette for å kunne stenge vanntilførselen ved en nødsituasjon.