Endret: 16 mai 2017     Opprettet: 30 sep 2014

EL-bil lading

Montering av stikkontakt og seriemåler til lading av el-bil. Oppdatert mai 2017.

Montering av stikkontakt og seriemåler til lading av el-bil:

Alle 72 parkeringsplasser i garasjen har tilgang til strømmopplegg. For å kunne ta dette i bruk må hver andelseier bekoste montering og nødvendig utstyr.

Styret krever at nye installasjoner skal følge standarden NEK 400 2016 og tillater derfor kun 10A sikring og oppsett av ladestasjon med 30mA jordfeilbryter type B (lading i Mode 3). Industrikontakter er ikke tillatt for nye opplegg.

Videre må det monteres seriemåler for å kunne måle strømforbruket. Seriemåleren monteres i sikringsskapet til kursen.

Alle elektriske firma som kan utstede samsvarserklæring etter utført arbeid kan montere stikkontakt og seriemåler i garasjeanlegget. Styret har også avtale med et firma som har utført mange installasjoner. Ta kontakt via elvesiden@styrerommet.net for informasjon og avklaring før arbeidet skal utføres. Avlesing av seriemåler eller strømmåler gjøres av styret og utgiftene vil bli belastet a-konto slik som for normalt strømforbruk i leiligheten.

Etter fullført installasjon skal samsvarserklæring leveres til styret.

For mer teknisk bakgrunnsinformasjon henvises til veiledning for "Lading av elektriske biler" utgitt av Nelfo, DSB, Norsk Elbilforening og Nek.