Endret: 18 okt 2016     Opprettet: 16 apr 2014

Informasjon om reklamasjon innen 5-årsfristen

VIKTIG! Riktig epostadresse: roar.neegaard@afgruppen.no

Siste mulighet for å reklamere innenfor 5-årsfristen nærmer seg raskt. Er det skader eller feil ved din leilighet , som du mener kommer inn under rettighetene til reklamasjon, må du selv reklamere direkte til AF Gruppen. Er du usikker på om det kan reklameres på feilen anbefaler vi at du sender en reklamasjon.

Dato for siste frist for reklamasjon er datoen for når du overtok leiligheten for fem år siden. Er du usikker på datoen så finner du den i "Overtakelsesprotokollen" som ble undertegnet da leiligheten ble overtatt fra AF Gruppen. Husk at det er andelseier som må underskrive reklamasjonen.

Adressen reklamasjonen skal sendes til står under punkt 10 i "Boligpermen for borettslaget Elvesiden" . Reklamasjonen kan også sendes som epost til Roar Neegaard, epost: roar.neegaard@afgruppen.no

Det bes om at kopi av reklamasjonen sendes til styret i borettslaget, slik at vi kan se om det er feil som gjelder flere leiligheter, og som vi eventuelt bør bidra til at følges opp. Epost til styret er: elvesiden@styrerommet.net

Styret har reklamert på 32 punkter som gjelder fellesområdene. Ett av punktene det er reklamert på gjelder at det generelt er feil på flere dører fra gangen og inn i leiligheten. Dette er en branndør som mp være 100 % tett. Styret har enda ikke fått svar fra AF Gruppen på hvordan reklamasjonene vil bli behandlet. Informasjon om oppfølging av reklamasjon på fellesarealer vil bli gitt her på borettslagets hjemmeside.

Hilsen

Styret