Endret: 18 okt 2016     Opprettet: 6 des 2010

Kameraovervåking

Borettslaget opplever fortsatt tilfeller av vandalisme og innbrudd. Styret har arbeidet med flere tiltak for å begrense slike tilfeller. Et av tiltakene er installasjon av utstyr for kameraovervåking.

Styret anser at installasjon av kameraovervåking vil være et godt tiltak som både vil ha en preventiv effekt og gi en mulighet for å identifisere eventuelle gjerningsmenn etter fremtidige tilfeller av vandalisme eller innbrudd.

Det er tidligere blitt sendt ut informasjon om dette tiltaket til alle beboere i borettslaget. Styret mottok ingen negative innspill om kameraovervåking, og styret har nå valgt en leverandør av utstyr. Denne leverandøren er valgt på grunn av et økonomisk gunstig tilbud, og basert på positive tilbakemeldinger fra referanser.

Kameraovervåkingsutstyret blir installert i løpet av kort tid, alt skal være i drift innen jul.

Dersom beboere opplever innbrudd eller lignende fremover er det viktig at styret får beskjed så raskt som mulig. Styret kan da gå gjennom opptak fra kameraene slik at gjerningsmenn kan identifiseres. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at opptak ifølge norsk lov kun kan overleveres til Politiet. Det er derfor også viktig at alle slike forhold anmeldes.