Endret: 1 jan 2020     Opprettet: 30 sep 2014

Lading av EL-biler

Montering lader til el-bil. Oppdatert jan 2020.

Montering av ladepunkt for el-biler:

Styret i Elvesiden borettslag har nå gått gjennom alle el-bil ladere i garasjen. Til de av dere som ennå ikke har levert samsvarserklæring om at deres innstalleringer i gjort etter forskriftene bes gjøre dette så snart som mulig via mail. (For å få denne er det bare å kontakte installatøren og be dem sende dere en erklæring på arbeidet som er gjort).

Alle 72 parkeringsplasser i garasjen har tilgang til strømmopplegg. For å kunne ta dette i bruk må hver andelseier bekoste montering og nødvendig utstyr.

Styret krever at nye installasjoner skal følge standarden NEK 400 2018 og tillater derfor kun 10A sikring og oppsett av ladestasjon med 30mA jordfeilbryter type B (lading i Mode 3). Industrikontakter er ikke tillatt for nye opplegg.

Videre må det monteres seriemåler for å kunne måle strømforbruket. Seriemåleren monteres i sikringsskapet til kursen.

Alle elektriske firma som kan utstede samsvarserklæring etter utført arbeid kan montere stikkontakt og seriemåler i garasjeanlegget. Du kan for eksempel kontakte Sønnico AS eller Tidemand som vi har fått tilbud fra tidligere.Ta kontakt via elvesiden@styrerommet.net for informasjon og avklaring før arbeidet skal utføres. Avlesing av seriemåler eller strømmåler gjøres av styret og utgiftene vil bli belastet a-konto slik som for normalt strømforbruk i leiligheten.

Etter fullført installasjon skal samsvarserklæring leveres til styret.

For mer teknisk bakgrunnsinformasjon henvises til veiledning for "Lading av elektriske biler" utgitt av Nelfo, DSB, Norsk Elbilforening og Nek. Evt kan du gå inn på www.elbil.no og gå videre inn på "Lade med hjemmeladeboks"

Om du har spørsmål, send oss en mail på: elvesiden@styrerommet.net