Endret: 18 okt 2016     Opprettet: 11 okt 2013

Salg av leilighet

Styret har vedtatt at det skal være obligatorisk å henge opp varsel om leiligheter som legges ut for salg , på oppslagstavlene i alle de fire oppgangene.

Dette for å sikre at andre beboere i borettslaget blir klar over muligheten for å benytte forkjøpsrett til salgsobjektene.