22 aug 2018

Radiator termostat

Informasjon angående termostat og varme

Når romtemperaturen stiger over innstilt verdi på termostaten, utvider ekspasjonsmiddelets volum seg og begynner å stenge ventilen. Når romtemperaturen synker minker volumet og ventilens returfjær begynner å åpne ventilen.

Ved innstilling på frostbeskyttelsesmarkeringen (*) åpner termostaten på ca 6°C for å hindre at varmesystemet fryser i stykker. 

Mellom hvert siffer på termostaten er det 4°C forandring. Hver skalastrek gir 1°C forandring.

Innstillingsskalaer

Standard
Termostatens innstillinger gir omtrent følgende romtemperaturer:

*

1 2 3 4 5  
| | | | | |  
6 12 16 20 24 28 °C

NB:

Temperaturen på varmeanlegget vil variere og styres fra Hafslund sin varmeveksler i teknisk rom som igjen styres av en uteføler som slipper igjennom varme ut i fra en bestemt fyringskurve som bestemmes av temperaturen ute.

Dette er viktig å få med seg, slik at man forstår at når temperaturen ute ikke er veldig lav vil temperaturen på radiatorene være lavere enn når det er veldig kaldt ute.