29 nov 2018

Radiatorer oppdatering

Vi har hatt besøk av rørlegger igjen

Rørlegger montert ny pumpe i fyringsanlegget, dette ser ut til å ha hjulpet.

Opplever du fortsatt manglende varme må du ta kontakt med styret.